cz en de

Praktická stomatologie


Všichni naši zubní lékaři ovládají tzv. praktickou stomatologii a mimo lékařského diplomu v oboru stomatologie mají atestační zkoušku z praktické stomatologie. Mimo tento základní obor je každý specialista v určité stomatologické disciplíně.

Estetická stomatologie


Estetickou stomatologií se nazývá ošetření, kde je kladen hlavní důraz na kosmetický efekt zákroku.

Implantáty


Naše praxe poskytuje náhradu zubů implantací. Zubní implantát je umělý element, který je vpraven většinou do kosti čelisti, aby nahradil ztracený zub.

Augmentace,plastika kosti


Augmentace je speciální operace, kdy se do místa, kde se ztratila z jakéhokoli důvodu kost (resorbce, úraz, paradontóza aj.), touto speciální plastickou operací kost přidá.

Ortodoncie


V naši ortodontické praxi jsou pacienti léčeni po vzájemné dohodě vyšetření. Převážně jsou používány fixní aparáty (pevné).Jejíchž součásti jsou klasické i keramické (bíle zámky) a dráty vysoké kvality.

Protetika


Pro ošetření zubů korunkami patří keramika a porcelán (v některých případech se i nerozlišuje, nebo pouze dle malého procentního podílu kaolínu) k těm nejdokonalejším. A to jak kosmeticky, tak i z jiných důvodů (zdravotních, pevnostních aj.).

Hygiena


V zubní praxi pracují 4 zubní sestřičky s maturitou na zdravotnické škole. Některé ze sestřiček jsou absolventky speciálního stomatologického studia a provádějí samostatně vybrané jednodušší zákroky.

Bělení zubů


Bělení zubů patří mezi nejmódnější a zároveň nejjednodušší kosmeticko estetické zákroky na viditelném úseku chrupu. Bělení zubů se provádí jak zevně na viditelných stranách zubů, nebo i vnitřně u zubů "mrtvých".

Impregnace zubů


Impregnace zubů patří mezi profylaktické zákroky, na které je v moderní stomatologii kladen veliký důraz. Impregnace zubů působí kladně na oddálení, event. i zastavení zubního kazu.

Air Flow


Pískování zubů se doporučuje u pacientů, kteří mají sklon ke zvýšenému usazování pigmentu na zubech. Významnou roli při usazování pigmentu hraje zvýšená konzumace kávy, ovocného čaje a zejména kouření.

Profesionální péče

  • Zdravotní ošetření na velmi vysoké úrovni a profesionální přístup k pacientovi, jsou naším standardem.
imgwodentist

imglight

Sehraný a kvalifikovaný lékařský tým


Implantáty :: Impregnace :: Ortodoncie :: Stomatologie :: Protetika :: Air-Flow :: Ugumentace :: Bělení zubů :: Zubní kaz